Toon info
Diego Joosten

© Diego Joosten

Expo ‘brOn’ – 2013

‘brOn’ Thema en groepstentoonstelling - Project rond water Sint Machariuskerk Gent Entrepot Fictief - Gent ENTREPOT...

Meer werken

2012-grondplan-bron-kopie

brOn
Thema en groepstentoonstelling – Project rond water

Sint Machariuskerk Gent
Entrepot Fictief – Gent

ENTREPOT FICTIEF

MACHARIUS

INFO

br0n

Wat?

Van 6 juli tot eind september 2013 wordt de Sint-Machariuskerk een tentoonstellingsruimte voor kunstwerken én wetenschappelijke stukken over WATER.

Onder de kerk werd een waterput ontdekt uit de ontstaansperiode van Gent (7de-8ste eeuw), vermoedelijk een bron. In onze tijd is water terug een artistiek en maatschappelijk belangrijk element: bron van leven, van zingeving, van gezondheid. Een mensenrecht ook.

Waarom?

Drinkbaar water wordt een heel kostbaar goed in de wereld van morgen. Door de toenemende wereldbevolking,  de groeiende waterconsumptie per hoofd, en de klimaatverandering wordt water op veel plekken een schaars goed, waar menselijke spanningen en zelfs oorlogen kunnen uit voortvloeien. Aan de andere kant is water enorm inspirerend voor kunst en voor religie, tot vandaag.

Hoewel België een van de landen is waar kraantjeswater perfect drinkbaar is – een onwaarschijnlijke luxe in de meeste ontwikkelingslanden – verkiezen veel Belgen flessenwater boven kraantjeswater. Nochtans is het private flessenwater niet alleen duizenden malen duurder, het heeft ook een veel grotere milieu-impact (verpakking, transport). Het brOnproject wil deze kwestie graag aankaarten bij inwoners van de Machariuswijk, en haar omgeving.

Om deze en verschillende andere redenen is de herontdekking van de  br0n  het aangrijpingspunt om het belang en de kracht van water aan te kaarten.

We doen dat met een groep vrijwilligers, burgers van allerlei slag, die de verschillende aspecten van water bespreekbaar willen maken en tonen in de kunst van vandaag.

De cultureel gemengde wijk Macharius is een van de plekken waar Gent ontstond  onder de naam Ganda (Keltische woordje voor samenvloeiing van Leie en Schelde). Later stond er eeuwenlang de grootste Sint-Baafsabdij waar nu nog slechts een restant van overblijft als het oudste gebouw van Gent. In deze wijk willen we de hedendaagse verbeelding van de kunst en de maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over water samenbrengen.

Hoe?

Een twintigtal kunstenaars tonen hun werk, geïnspireerd op water.  Tegelijk stellen zij ook tentoon in de vlakbij gelegen Entrepot Fictief vzw (voormalig Galerij Jan Colle).

Verschillende gerenommeerde wetenschappers formuleren hun expertise over water als recht voor iedereen, als basis voor een gezond leven, als grond van symbolisch leven.  Hun bijdragen worden door de kunstenaars artistiek verwerkt in de tentoonstelling.

Een Waterparlement, gespreksmomenten over de wateruitdagingen, concerten met water en andere evenementen in de nabijgelegen refter van de Sint-Baafsabdij schragen het artistieke deel van het project.

Bij elk evenement krijgt iedere deelnemer die een duurzame beker of kan meebrengt via ons ‘ritueel van de watergift’ gratis water uit de bron.

Partners:  Het Machariusproject.

i.s.m. Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, TMVW, Erfgoedcel Gent, Wijk aan zet.

Buren van de Abdij, Agorakring

Entrepot Fictief vzw (voormalig Galerij Jan Colle)

Universiteit Gent, KASK, Universiteit Algemeen Belang

TEKST

Op het eerste gezicht lijken de schilderijen chaotische evocaties van kleurvlekken maar als je ze nader bekijkt blijken ze heel precies en gedetailleerd een weergave te zijn van wat hij ziet.

Hij houdt van de directheid van het tekenen. Het werken vanuit en naar de realiteit.

Verbergen en toch aanwezig zijn.

UITNODIGING